logo VUS
uk

Skúšobníctvo a metrológia

Postup pri objednávaní služieb
Všeobecné obchodné podmienky

ilustračný obrázok

Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici poskytuje prostredníctvom kvalitne vybavených pracovísk akreditovanej Divízie skúšobníctva a metrológie metrologické služby, kalibrácie, skúšanie a špeciálne merania v rozsahu akreditovanej a neakreditovanej činnosti. Spôsobilosť vykonávať skúšky a kalibrácie nestranne a dôveryhodne preukazuje Divízia skúšobníctva a metrológie plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005. Súčasťou sekcie sú jednotlivé pracoviská (laboratóriá), ktoré sa zameriavajú na vykonávanie širokého spektra aktivít v oblasti skúšobníctva a metrológie

Viac info...