logo VUS
uk

Skúšobníctvo a metrológia

Výskumný ústav spojov vykonáva na svojich pracoviskách Divízie skúšobníctva a metrológie akreditovanú a neakreditovanú činnosť v nasledujúcich oblastiach:

Akreditovaná činnosť

Neakreditovaná činnosť

Súvisiace odkazy