Zmena TV vysielania

Nové technológie v oblasti elektronických komunikácií, a najmä tendencie rozširovania poskytovania rýchleho mobilného internetu podnietili revíziu využívania vysielacích frekvencií (tzv. frekvenčného spektra). To do značnej miery postihne pozemské televízne vysielanie, ktoré bude musieť v zmysle legislatívy Európskej únie prenechať časť TV kanálov pre uvedené mobilné služby. Dátum, dokedy musia členské štáty uvoľniť frekvencie z TV vysielania pre bezdrôtové širokopásmové služby, je 30. jún 2020.

Keďže dôjde aj k zmene parametrov pozemského vysielania, musia sa na túto zmenu pripraviť vysielatelia a prevádzkovatelia TV vysielania, ale najmä diváci.

Zmena sa dotkne:

Zmena sa nedotkne domácností, pripojených na systémy káblovej televízie bez ohľadu na technológiu (koaxiálne káble, optické káble, rozvod signálov v štandarde DVB C, IPTV, ...), ani domácností prijímajúcich signály z družíc. Toto však platí len v prípade, že napr. káblový operátor tiež neprejde na nové technológie.

Účelom tejto WEB stránky je, aby sme Vás priebežne informovali o pripravovaných a prebiehajúcich zmenách v pozemskom TV vysielaní. Preto Vám odporúčame pravidelne túto stránku sledovať.