Aký televízor si kúpiť

logo DVBT Aby sa aj diváci bez technického vzdelania mohli ľahko na trhu orientovať, aký TV prijímač si kúpiť, bola už v roku 2015 na Slovensku vydaná tzv. technická normalizačná informácia TNI 36 7554 “Technická špecifikácia prijímačov DVB-T/-T2 určených pre slovenský trh“. Na základe tohto dokumentu sú digitálne TV prijímače testované a v prípade kladných výsledkov testu má výrobca právo používať logo „Vhodné pre slovenské DVB-T/-T2“.

Rada pre divákov je teda veľmi jednoduchá: treba si kupovať TV prijímače, ktoré sú týmto logom označené.

Kompletný zoznam prijímačov, ktoré úspešne prešli testami, je uvedený tu.

Vyššie uvedená TNI 36 7554 obsahuje rozsiahly súbor požiadaviek, za zásadné sa však považuje to, aby prijímače boli schopné prijímať vysielanie v štandarde DVB-T2 so zdrojovým kódovaním HEVC (označované aj ako MPEG-H alebo H.265).

Upozorňujeme však, že vzhľadom na množstvo technických detailov nie všetky prijímače, deklarujúce schopnosť príjmu DVB-T2 / HEVC, musia slovenské vysielanie prijímať bezproblémovo. Jedinou zárukou teda je, že sú označené znázorneným modrým logom.