logo VUS
uk

Rádiové parametre

ilustračný obrázok

Laboratórium rádiových zariadení a elektrickej bezpečnosti, ktoré je súčasťou akreditovanej Divízie skúšobníctva a metrológie, vykonáva v oblasti merania parametrov rádiových zariadení tieto činnosti:

Vybavenie pracoviska

Laboratórium rádiových zariadení a elektrickej bezpečnosti je v oblasti merania parametrov rádiových zariadení vybavené okrem iného:

Súvisiace odkazy

Kontakt