logo VUS
uk

Elektrická bezpečnosť

ilustračný obrázok

Laboratórium rádiových zariadení a elektrickej bezpečnosti, ktoré je súčasťou akreditovanej Divízie skúšobníctva a metrológie, vykonáva skúšky elektrickej bezpečnosti nasledovného okruhu zariadení:

Okrem toho laboratórium vykonáva:

Súvisiace odkazy

Kontakt