logo VUS
uk

Rádiové siete

ilustračný obrázok

VÚS zameriava pozornosť v oblasti rádiových sietí a služieb predovšetkým na:

Výsledky prác využívajú orgány verejnej správy, regulačné orgány ako aj privátne subjekty pôsobiace v oblasti rádiokomunikácií.

V oblasti mobilných komunikácií VÚS neustále sleduje a analyzuje vývoj sietí 2G/3G/4G a 5G a podieľa sa na príprave európskych technických noriem. Získané poznatky využíva na podporu rozvoja a implementácie mobilných systémov a služieb nových generácií v podmienkach Slovenskej republiky.

Referenčné projekty: