logo VUS
uk

Aplikovaný výskum

ilustračný obrázok

Aplikovaný výskum a vývoj patrí medzi hlavné aktivity Výskumného ústavu spojov. Je zameraný na riešenie projektov v oblasti elektronických komunikácií, poštových služieb, inteligentných dopravných systémov, elektronickej verejnej správy a v ďalších súvisiacich oblastiach.

Výskum a vývoj je orientovaný na:

Výsledky prác majú charakter štúdií, analýz, stratégií, metodík, prognóz a technických špecifikácií.